Kv. Orgelpipan 6

2016-2017
Kv. Orgelpipan 6
Ny Scandic Hotell inklusive ny tunnellbana samt Citybana nedgångar som gjordes åt Straabag AB.