Sjöhuset

2016/2017 Sjöhuset
Vi får tillfälle att hjälpa Skanska och montera undertak i ett nytt kontorshus i Hammarby Sjöstad.