Värtan Terminalen

2015/2016
Värtan Terminalen
Ny terminal med ca 11000 kvadratmeter undertak ihop med In3prenör AB.