Innertak sedan 1940-talet

Lindström & Son har sedan 40-talet tillverkat och monterat undertak. Och är därmed ett av Stockholms äldsta företag i branschen.

Nuvarande Lindström & Son Montage AB bildades 1992 och 2001 skedde ett generationsskifte. Genom vår långa erfarenhet i branschen har vi ett stort kontaktnät av kunder och leverantörer.

I dag är vi 35 anställda där alla våra yrkesmontörer är utbildade och certifierade i branschens säkerhets-, kvalitets- och miljöprogram.

Vi levererar och monterar undertak till kontor, industrier, sjukhus och offentliga byggnationer.

Lindström & Son är medlemmar i Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen i Stockholm.